Chat with us, powered by LiveChat

Vetafscheider ledigen

Wij staan 24/7 voor je klaar om de vetput te ledigen. Service  nodig binnen 12 uur? Kies dan voor spoedgeval.

Horecaondernemingen en instellingen in de voedingsmiddelenindustrie zijn verplicht een vetafscheider te plaatsen. De vetafscheider dient met regelmaat, tenminste één keer per jaar, geledigd en gereinigd te worden om een goede werking te garanderen.

Totaalservice:
  Lediging en grondige reiniging van vetafscheider
  Voorkomen en verhelpen van stankoverlast, verstoppingen en storingen
  Onderhoud met onmiddellijk digital verstuurd schriftelijk bewijs
  Plaatsing van een nieuwe vetafscheider

Hoe functioneert een vetafscheider?

In de vetafscheider bevinden zich een aantal verticale schotten. Deze schotten zorgen ervoor dat slib, vet en water zich van elkaar scheiden. In het eerste gedeelte van de afscheider zakt het slib naar de bodem. Vet is lichter dan water en zal het in het tweede gedeelte gaan drijven. Tenslotte zal het water via een controleput worden afgevoerd naar het openbaar riool.

Riooltechniek en storingen

Problemen met uw riool of pomp of last van stankoverlast? Samen met professional EMS biedt quatra ondersteuning bij stankoverlast, storingen en verstoppingen. Met de noodzakelijke gereedschappen en hulpmiddelen zijn we in staat rioolproblemen snel te analyseren en vervolgens op te lossen.

Regels en wetgeving

Het lozen van afvalwater vanwege het bereiden van voedingsmiddelen is geregeld in artikel 3.131 van het Activiteitenbesluit. In dit artikel is voorgeschreven dat een vetafscheider voldoet aan en wordt gebruikt conform NEN-EN 1825. De vetafscheider dient met regelmaat geledigd en gereinigd te worden om een goede werking te garanderen.

Deze servicevoorwaarden ("Voorwaarden", "Overeenkomst") vormen een overeenkomst tussen de website ("Website-operator", "ons", "wij" of "onze") en u ("Gebruiker", "u" of "uw"). "). Deze overeenkomst bevat de algemene voorwaarden voor uw gebruik van deze website en alle producten of diensten (gezamenlijk, "Website" of "Diensten").

Hoewel deze website mogelijk gekoppeld is aan andere websites, impliceren wij geen directe of indirecte goedkeuring, associatie, sponsoring, goedkeuring of aansluiting bij een gekoppelde website, tenzij hierin specifiek vermeld.

U moet de wettelijke verklaringen en andere gebruiksvoorwaarden van elke website die u bezoekt via een link vanaf deze website goed doornemen. Uw link naar andere off-site pagina's of andere websites zijn op eigen risico. 

Hoewel deze website mogelijk gekoppeld is aan andere websites, impliceren wij geen directe of indirecte goedkeuring, associatie, sponsoring, goedkeuring of aansluiting bij een gekoppelde website, tenzij hierin specifiek vermeld.

U moet de wettelijke verklaringen en andere gebruiksvoorwaarden van elke website die u bezoekt via een link vanaf deze website goed doornemen. Uw link naar andere off-site pagina's of andere websites zijn op eigen risico.

Hoewel deze website mogelijk gekoppeld is aan andere websites, impliceren wij geen directe of indirecte goedkeuring, associatie, sponsoring, goedkeuring of aansluiting bij een gekoppelde website, tenzij hierin specifiek vermeld.

U moet de wettelijke verklaringen en andere gebruiksvoorwaarden van elke website die u bezoekt via een link vanaf deze website goed doornemen. Uw link naar andere off-site pagina's of andere websites zijn op eigen risico.

Website kan cookies gebruiken om de navigatie van de website te personaliseren en te vergemakkelijken voor de gebruiker van deze site. De gebruiker kan zijn / haar browser configureren om de kennisgeving en de installatie van de cookies die door ons zijn verzonden af te wijzen.