Chat with us, powered by LiveChat

Vetafscheider legen

Wij staan 24/7 voor je klaar om de vetput te legen. Service  nodig binnen 12 uur? Kies dan voor spoedgeval.

Horecaondernemingen en instellingen in de voedingsmiddelenindustrie zijn verplicht een vetafscheider te plaatsen. De vetafscheider dient met regelmaat, tenminste één keer per jaar, geledigd en gereinigd te worden om een goede werking te garanderen.

Totaalservice:
Legen en grondig reinigen van vetafscheider
Voorkomen en verhelpen van geuroverlast, verstoppingen en storingen
Onmiddellijk digitaal verstuurd bewijs
Plaatsen van een nieuwe vetafscheider

Hoe functioneert een vetput?

In de vetput bevinden zich een aantal verticale schotten. Deze schotten zorgen ervoor dat slib, vet en water zich van elkaar scheiden. In het eerste gedeelte van de afscheider zakt het slib naar de bodem. Vet is lichter dan water en zal het in het tweede gedeelte gaan drijven. Tenslotte zal het water via een controleput worden afgevoerd naar het openbaar riool.

Riooltechniek en storingen

Problemen met uw riool of pomp of last van stankoverlast? Samen met professional EMS biedt quatra ondersteuning bij stankoverlast, storingen en verstoppingen. Met de noodzakelijke gereedschappen en hulpmiddelen zijn we in staat rioolproblemen snel te analyseren en vervolgens op te lossen.

Regels en wetgeving

Het lozen van afvalwater vanwege het bereiden van voedingsmiddelen is geregeld in artikel 3.131 van het Activiteitenbesluit. In dit artikel is voorgeschreven dat een vetafscheider voldoet aan en wordt gebruikt conform NEN-EN 1825. De vetafscheider dient met regelmaat geledigd en gereinigd te worden om een goede werking te garanderen.