Chat with us, powered by LiveChat

ISCC Certificering

Quatra is volledig erkend en verzekerd om alle gebruikte plantaardige en  dierlijke vetten op te halen en te verwerken tot een grondstof voor de productie van biobrandstof. 

Gebruikte frituurvetten en –oliën worden ingezet voor de productie van biobrandstof. Wij zijn zowel ISCC EU als Italian Double Counting (NIS) gecertificeerd voor het inzamelen en verwerken van zowel plantaardige als dierlijke gebruikte frituurvetten.

Om een duidelijke tracering te hebben van de aangewende afvalstoffen is een certificering van alle operatoren noodzakelijk. Hiertoe werd het ISCC - systeem (International Sustainability & Carbon Certification) opgezet. Bij dit systeem wordt de afvalstof opgevolgd van bij de oorsprong (producent: horeca, huishoudens ….) tot bij de eindgebruiker (oliemaatschappijen). Hierbij is het noodzakelijk dat de gebruikers van frituuroliën en vetten een zelfverklaring ondertekenen vooraleer hun gebruikte frituurvetten en –oliën in het ISCC circuit kunnen komen.

De zelfverklaringen voor de leveringen van gebruikte frituurolie op deze pagina zijn een geldig onderdeel van de overeenkomst tussen Quatra en haar klanten. De zelfverklaringen zullen worden voorgelegd aan de klant, hetzij in het contract hetzij in de algemene voorwaarden. Als de zelfverklaringen deel uitmaken van de schriftelijke overeenkomst, worden zij geacht te zijn aanvaard vanaf de ingangsdatum van het contract. Als de zelfverklaringen opgenomen zijn in de algemene voorwaarden, worden zij geacht te zijn aanvaard als de klant binnen 14 dagen nadat de voorwaarden aan hem zijn voorgelegd bij Quatra geen bezwaar aantekent. Indien de klant geen bezwaar aantekent zal dit worden beschouwd als een akkoord met de algemene voorwaarden. De zelfverklaringen worden geacht te zijn aanvaard na het verstrijken van deze 14 dagen.

Door een beroep te doen op Quatra voor de ophaling van UCO verklaart de leverancier van UCO zich akkoord met de opgegeven voorwaarden (incl. de CAT 3 overeenkomst en de ermee verbonden zelfverklaring).


ISCC - QUATRA NEDERLAND BV 

      ISCC - CIMS RENEWABLES