Chat with us, powered by LiveChat

Oliebollen olie ophalen

Wij verwerken jouw oude oliebollen olie tot tweede generatie biodiesel

Quatra helpt met het afvoeren van jouw oude oliebollen olie. We plaatsen geheel vrijblijvend schone emballage en komen deze binnen enkele dagen ophalen wanneer ze gevuld zijn. Jouw oude oliebollen olie verwerken wij tot kwalitatief hoogwaardige biodiesel. Biodiesel kan niet direct bij het tankstation getankt worden, maar wordt toegevoegd aan de diesel die dagelijks wordt getankt. Dat is een goede ontwikkeling, want het gebruik van biodiesel verlaagt de CO2-uitstoot met meer dan 91,7% ten opzichte van fossiele brandstof. Daarnaast biedt biodiesel een oplossing voor het op geraken van de fossiele brandstoffen. Met het inleveren van jouw oude oliebollen olie ben je dus groen bezig!

Informatie

Ophalen van oude oliebollen olie

Quatra werkt voor de meest uiteenlopende ondernemingen. De klanten variëren van grote voedingsmiddelenindustrieën tot bakkerijen en oliebollenkramen. Er wordt bij ruim 70.000 adressen oud frituurvet en oude frituurolie ingezameld. Quatra zamelt de oude frituurvetten en -oliën in conform de geldende wetgeving.

Quatra zorgt ervoor dat jouw oude oliebollen olie volgens een duurzaam en milieuvriendelijk proces wordt opgehaald en gerecycled tot tweede generatie energie. Bij het ophalen van de oliebollen olie minimaliseren wij het aantal transportbewegingen.

Door de oude oliebollen olie te recyclen tot tweede generatie energie wordt het gebruik van fossiele brandstoffen beperkt. Het gebruik van groene energie biedt een unieke en effectieve oplossing voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

Verwerken van oude oliebollen olie

Ingezamelde oude oliebollen olie komt binnen in de hightech verwerkingshal. De tonnen met oude oliebollen olie worden vervolgens per lopende band afgevoerd. Nadat de tonnen met oude olie zijn gesorteerd worden ze in de smeltput geleegd. De oude oliebollen oliën worden verwarmd waardoor er een homogene massa ontstaat.

Nadat de tonnen met oude oliebollen olie zijn geleegd worden ze industrieel gereinigd. Op het dak van de verwerkingshal vangt quatra hemelwater op. Het hemelwater wordt gebruikt voor de hygiënische reiniging. Nadat de olie tonnen zijn gereinigd worden ze direct gedroogd. Zo kunnen de chauffeurs van quatra met hun wagens zonder onnodig oponthoud vrijwel meteen op weg met schone emballage.

Upcyclen van oude oliebollen olie

Via een bewerkingsproces van filtratie en bezinking wordt de oude oliebollen olie overgepompt naar de biodieselfabriek van zusterbedrijf Biodiesel Amsterdam. In de biodieselfabriek wordt de oude oliebollen olie omgezet in tweede generatie biodiesel volgens de Europese EN14214 standaard van de allerhoogste kwaliteit.

De geproduceerde biodiesel wordt tenslotte in een tank opgeslagen waarna het per schip kan worden afgevoerd. Jaarlijks wordt er 125 miljoen liter biodiesel geproduceerd van het ingezamelde oude frituurvet van Rotie.

Biodiesel legt geen belasting op het milieu en heeft een gunstige werking op de prestaties van de motor. Biodiesel reduceert de uitstoot van broeikasgassen tot meer dan 91,7% in vergelijking tot fossiele brandstof.

De geproduceerde biodiesel wordt bijgemengd aan de diesel die u dagelijks tankt. Door natuurlijke grondstoffen te recyclen wordt het gebruik van fossiele brandstoffen beperkt. Het gebruik van groene energie biedt een unieke en effectieve oplossing voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

“Wij zorgen ervoor dat jouw oude oliebollen olie volgens een duurzaam en milieuvriendelijk proces wordt opgehaald en gerecycled tot biodiesel. Middels de quatra app kunnen alle oliebollenbakkers eenvoudig en snel een afspraak maken met quatra”

- Patrick Bakker van Quatra 
Odoo • Tekst en afbeelding
Oude oliebollen olie ophalen met Kerst en Oud & Nieuw

Zodra de feestdagen weer in zicht komen verschijnen ook de oliebollenkramen weer in het straatbeeld. Veel kraameigenaren weten de weg naar quatra al te vinden voor het laten ophalen van oude oliebollen olie. Maar er zijn ook veel particulieren, sportclubs en recreatie verenigingen die speciaal voor de jaarwisseling oliebollen gaan bakken. Dat gaat vaak in grote aantallen en daarbij wordt een professionele hoeveelheid olie gebruikt. Ook bij deze kleine ondernemers en particulieren kan quatra oude oliebollen olie ophalen. En quatra biedt deze service door het hele land. Dit biedt veel gemak. Want op deze wijze hoeft de olie niet meer bij het gemeentelijk inzamelpunt te worden ingeleverd.
Oliebollen vet bij mobiele kramen

In bezit van een oliebollenkraam waarmee van stad tot stad wordt gereisd? Zoals bijvoorbeeld een mobiele gebakkraam waarmee festivals of kermissen worden aangedaan? Ook dat is geen probleem voor quatra. Het ophalen van gebruikt oliebollen vet kan op wisselende locaties plaatsvinden én het kan het hele jaar door. Dus ook als er vroeg in de herfst vast met voorbakken begonnen wordt staan we klaar. De afleverplaats van de inzamelton en het punt van ophalen mag dus verschillend zijn, dat is geen probleem. Uiteraard halen we ook andere soorten bakolie, vetten en afval meteen op zoals frituurolie, organisch afval en we kunnen tevens vetafscheiders ledigen. 
Afspraak maken met quatra

Om quatra oude oliebollen olie te laten ophalen neem je gewoon contact op. Bijvoorbeeld via de site of word eenvoudig vaste klant via de app. Er wordt dan vrijblijvend een passende verzamelton op de gewenste locatie geplaatst. Als de ton vol is of het bakproces is afgerond komt quatra de ton weer ophalen. Makkelijk en goed voor het milieu want de olie start direct zijn tweede leven als biodiesel. Ook voor eventuele spoedophalingen van vet staan wij 24 uur per dag klaar.
Recyclen oude oliebollen olie van particulieren

Ieder jaar worden er ruim 100 miljoen oliebollen gebakken en daarvoor wordt bijna evenveel liter oliebollen olie gebruikt. Het merendeel wordt gebakken door professionele oliebollenkramen en banketbakkerijen. Maar er zijn tegen het einde van het jaar ook veel thuisbakkers actief. Hoewel het merendeel beseft dat gebruikte frituurolie en oliebollenvet niet in de grijze container thuishoort, en ook niet zomaar door de gootsteen gespoeld mag worden gaat het vaak toch nog mis. Zo haalt het Amsterdamse drinkwaterbedrijf Waternet jaarlijks zo’n 750 duizend kilo gestold vet uit het riool.
Dat kan anders. Ook particulieren kunnen eenvoudig oud oliebollen vet recyclen. Door de gebruikte olie weer in te leveren, bijvoorbeeld in de oude verpakking of een afgesloten fles, bij een van de 2500 inzamelpunten kan ook dit afval weer verwerkt worden tot groene energie.

Specialist in duurzame brandstof

Met het recyclen van vetafval tot biodiesel loopt quatra voorop in het ontwikkelen van duurzame energie. Het ophalen en verwerken van organische stoffen en gebruikt vet wordt al 65 jaar door ons bedrijf gedaan. Eerst werd opgehaald vet nog voornamelijk omgezet in chemische grondstof voor kaarsen en zepen. Met de opkomst van het duurzaamheidsbeginsel is deze expertise omgezet in innovatieve technieken om het afval te verwerken tot groene brandstof en groene stroom. Daarbij worden ook de bijbehorende transporten en recyclingprocessen met zo veel mogelijk aandacht voor het milieu uitgevoerd.
Partnerships van quatra

Om centraal in het land diensten te kunnen bieden is quatra sinds 2008 gevestigd in de haven van Amsterdam. quatra doet dit niet alleen en werkt vooral samen met andere partners. 
Met het laten ophalen van oude oliebollen olie draag je dus vanzelf bij aan een beter milieu met minder uitstoot van broeikasgassen. Doen dus!